เครื่อมดื่ม และการบริการ

เครื่องดื่มและการบริการ
(ที่มา http://bass2540.wordpress.com)
๑. ชนิดของเครื่องดื่ม
ในปัจจุบันเครื่องดื่มที่ผลิตและจำนวนอยู่โดยทั่วไปมีมากมายหลายชนิด ทั้งแบบที่ประโยชน์และอาจแป็นอันตรายต่อร่างกาย ดังนั้น เพื่อสุขภาพที่ดี ให้รสชาติที่อร่อย เกิดการสดชื่น และเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค
22 11

๑.) น้ำดื่ม เป็นน้ำที่สะอาดตามที่มาตรฐานขององค์การอนามัยโลกกำหนด ไม่มีรสชาติและไม่อัดลม ซึ่งในปัจจุบันน้ำดื่มที่เรานิยมนำมาบริโภคนั้นมีทั้งแบบนำน้ำประปาที่ผ่านการกรองแล้วมาต้มสุก

๒.) น้ำแร่ เป็นน้ำที่ได้จากแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และมีแร่ธาตุบางชนิดผสมอยู่ในปริมาณที่เหมาะสม ซึ่งแร่ธาตุที่สำคัญ เช่น แคลแซียม ฟลูออไรด์ แมกนีเซียม โซเดียม โพแทสเซียม ซัลเฟตไบคาร์บอเนต สังกะสี เป็นต้น

๓.) โซดา เป็นเครื่องที่ไม่มีแอลกอฮอล์ชนิดอัดแก็สคาร์บอนไดออกไซด์ สำหรับใช้ดื่มในบางโอกาส และนิยมปรุงผสมกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์บางชนิด

๔.) น้ำหวานผสมสี เป็นน้ำดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์และไม่อัดลม ประกอบด้วยนน้ำตาลละลายน้ำ มีการแต่งสี กลิ่น รส และใส่สารกันเสีย

๕.) น้ำหวานอัดแก็ส เรียกกันทั่วไปว่า น้ำอัดลม เป็นเครื่องดื่มที่ทำมาจากน้ำหวานมีการแต่งสี กลิ่ รส และเติมกรด

๖.) น้ำผักและผลไม้ เป็นเครื่องที่กลิ่นและรสชาติของผักและผลไม้ โดยทำมาจากผผักและผลไม้หลายชนิด ยังมีน้ำสมุนไพรหรือดอกไม้ด้วย

๗.) พันช์ เป็นผลไม้ปรุงแต่งที่ทำมาจากผลไม้หลายๆชนิดผสมกันเพื่อให้มีกลิ่นสีและรสชาติที่แตกต่างกันออกไป

๘.) ชา เป็นเคื่องดื่มที่มีแบบผงและแบบแห้งให้บรรจุใส่ชอง ส่วนแบบใบแห้งให้ใช้น้ำร้อนเทราดบนใบชา

๙.) กาแฟ เป็นเครื่องดื่มที่มีเมล็ดกาแฟที่มีฤทะธิกดประสาท เมื่อต้องชงด้วยน้ำร้อน ซึ่งสามารถผสมด้วยน้ำตาลครีม และ ขนมหวาน

๑o.) โกโก้ เป็นเครื่องดื่มที่ทำมาจากเมล็ดโกโก็ เมื่อต้องชงด้วยน้ำร้อน และน้ำตาล และ นมข้นหวาน

๑๑.) นมปรุงแต่งนมเปรี่ยว นมปรุงแต่งที่ทำมาจากนมวัว ปรุ่งแต่งด้วยสี กลิ่น และรส นมปรุงแต่งมีอยู่สองชนิด คือ ชนิดปห้ง และมีหลายรสชาติด้วยกัน เช่น นมปรุงแต่งรสหวาน รสโกโก้ รสส้ม เป็นต้น

๑๒.) น้ำนมที่นำมาจากเมล็ดพืช เป็นนมที่นำมาสกัดจากเมล็ดพืช ซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกาย ได่แก่ ฟอสฟอรัส วิตามินที่จำเป็นทั้ง13ชนิด

๒.หลักการเลือกบริกโภคเครื่องดื่ม

ร่างกายของคนเราต้องการน้ำไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆซึ่งร่างกายของเราต้องมีน้ำเป็นส่วนประกอบประมาณร้อยละ ๗o ของน้ำหนักตัว โดยน้ำจะอยู่ในเลือด น้ำดี และส่วนอื่นๆของร่างกาย ดังนั้น ควรดื่มน้ำให้เพียวพอต่อความต้องการของร่างกายโดยการยืดหลักปฏิบัติ ดังนี้

๑.เลือกดื่มเครื่องดื่มที่สอาดและได้มาตรฐานหรือองค์กรต่างๆที่ได้รับความหน่าเชื่อถือ

๒.เลือกเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย และ ไม่มีโทษต่อร่างกาย

๓.ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มที่มีกรดรสกดประสาท เช่น กา ชา เป็นต้น

๔.ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มที่ทีแอลกอฮอล์ เช่น สุรา เบียร์ เป็นต้น

๓การประกอบเครื่องดื่ม

คนเราทุกครปราดถนาที่จะมีสุขภาพที่ดี การใช้อ่หารที่ถูดส่วน ถูกสุขลักษณะดื่มเครื่องดื่มที่สะอาดมีประโยชน์ชนิดต่อร่างกาย ก็ ช่วยให้สุขภาพที่ดี ดังนั้น การประกอบเครื่องดื่มเองก็เป็นวิธีหนึ่งจะช่วยให้เครื่องดื่มให้สุขภาพที่ดี

๓.๑การเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ และวัตถุดิบ

๑.เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ใช้ให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการใช้งาน

๒.ทำความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ให้สะอาด โดยล้าง ๒-๓ ครั้ง

๓.ไม่ควรใช้เขียงเดียวกับที่หั่นเนื้อสัตว์ผักผลไม้นำมาทำเครื่องดื่มเพราะจะทำให้ผักผลไม้มีกลิ่นเหม็นคราว หรือเนื้อสัตว์ ดิบที่อาจตกค้างอยูู่เนื้อไม้ของเขียง

๔.ควรใข้หม้อเคลือบต้มเครื่องดื่มไม่ควรใช้หม้อทองเหลืองหรือ หม้ออะลูททมีเนียมเพราะผักและผลไม้บางชนิดมีฤทธิ์เป็นกรด

๒.การเตรียมวัตถุดิบ ในการประกอบเครื่องดื่ม วัตถุดิบต้องใช้ ได้ แก่ผัก ผลไม้ เกลือ น้ำเชื่อม น้ำและ นำตาล

๑.การเตรียมผักและผลไม้ ผักและผลไม้ แทบทุกชนิดสามารถนำมาทำเป็นเครื่องดื่มได้ การเตรียววัตถุดิปประเภทผักและผลไม้

๑.)เลือกผลไม้สุกพอดีไม่สุกมากเกินไปที่สุกสดใหม่ไม่น่าเสียส่วนควรเลือกที่สดใหม่

๒.)ทำความสะอาดผักและผลไม้โดยการล้างผักผลไม้สะอาดเพื่อปลอดจากสารพิษดังนี้

•ถ้าเป็นผักผลไม้ควรปลอกเปลีกก่อน เพื่อป้องกันยาฆ่าแลงไปผสมกับน้ำผลไม้

•ล้างด้วยน้ำที่ไหลจากก๊อกนานประมาณ ๑๕-๒o นาที

•ล้างด้วยน้ำอีกครั้ง เพื่อลดปริมาณสารพิษ

•นำขึ้นมาจากน้ำ และทิ้งไว้ให้สะเด็ด

๒การเตรียม น้ำที่ใช้การนำมาผสมในเครื่องดื่ม ไม่ควรใช้น้ำบาดาบหรือน้ำประปาจากก๊อกโดยตรงเนื่องจากน้ำบาดาลมีรสผาดและในน้ำประปาจะมีคอลรีนผสมอยู่ ทำให้เมื่อนำน้ำมาใช้ผสมในเครื่องดื่มแล้วจะทำให้รสชาติของเครื่องดื่มแปลไป

๓.การประกอบเครื่องดื่ม

คนเราทุกคนปราถนาที่จะมีสุขภาพที่ดี การรับอาหารที่ถูกสัดส่วนถูกสุขลักษณะดื่มเครื่องดื่มที่สะอาด มีประโยชน์ต่อร่างกาย ก็จะช่วยให้มีสุขภาพที่ถูกลักษณะ มีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วยังได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์เพิ่มมากขึ้น ช่วยทำให้ร่างกายชื่น มีสุขภาพที่แข็งแรง ชึ่งขั้นตอนการประกอบเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย มีดังนี้

๓.๑การเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ และวัตถุดิบ

ในการประกอบเครื่องดื่ม ควรเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ เครื้องใช้ และวัตถุดิบให้พร้อม

การเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้

๑.เตรียวเครื่องมืออุปกรร์ให้เพียงพอเหมาะสมต่อการใช้งาน

๒ใทำความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ให้สะอาด

๓.ไม่ควรใช้เขียงเดียวกับที่หั่นเนื้อสัตว์มาหั่นผักและผลไม้

๔.ควรใช้หม้อเคลือบต้มเครื่องดื่มไม่ควรใช้หม้อทองเหลืองหรือหม้ออะลูมิเนียม

๒การเตรียใวัตถุ

๑.การเตรียมผักและผลไม้ ผักและผลไม้ทุกชนิดสามาร๔นำมาเป็นเครื่องดื่มได้

-เลือกผลไม้ที่สุกพอดีไม่สุกเกินไปเลือกที่สดให่ม

-ทะความสะอาดผักและผลไม้ด้วยการล้างผลไม้ให้สะอาดเพื่อปลอดจากสารพิษ

*ถ้าเป็นผลไม้ควรปอกเปลือกก่อน เพื่อป้องกันยาค่าแมลงไปผสมกับน้ำผลไม้

*ล้างด้วยน้ำที่ไหลจากก๊อกนานประมาณ 2 นาที

*แช่ในน้ำด่างทับทิมประมาน 15-20 นาที

*ล้างอีกครั้งเพื่อลดปริมาณสารพิษตกค้างในผักและผลไม้

*นำขึ้นมาจากน้ำ และทิ้งไว้ให้สะเด็ด

๒.การเตรียมน้ำ

*น้ำที่นำมาผสมกับเครื่องดื่ม ไม่ควรใช้น้ำบาดาลหรือน้ำบาดาลหรือน้ำประปาจากก๊อกโดยตรง

๓.๒ ตัวอย่างการประกอบเครื่องดื่ม

น้ำฝรั่ง

ฝรั่ง เป็นผลไม้ที่รู้จักกันโดยทั่วไป ให้ผลผลิตตลอดปี มีหลายพันธ์ เช่น ฝรั่งขี้นก ฝรั่งสารี่ ฝรั่งเวียดนาม เป็นต้น โดยทั่วไปจะนิยมรับประทานผลฝรั่งแก่จัดหรือสุก ฝรั่งมีวิตามินชีมากกว่าผลไม้ชนิดอื่นๆ โดยมีวิตามินเอ บี๑บี๒บี๖ มีมากว่าส้ม ๔-๑๐ เท่า นอกจากนี้ ยังมีเส้นใยมากจึงทำให้การดูดซึมของน้ำตาลและไขมันในลำไส้เล็กลดน้อยลงการรับประทานผลฝรั่งจึงช่วยลดน้ำหนักได้โดยไม่ต้องลดอาหาร

ส่วนผสม

ฝรั่งล้างสะอาดหั่นเป็นชิ้น ๑ ถ้วย

น้ำสะอาด ๓ ถ้วย

น้ำตาลทราย ๑/๔ ถ้วย

เกลือป่น ๑/๒ ถ้วย

วิธีทำ

๑. นำชิ้นฝรั่งปั่นกับน้ำสะอาดให้ละเอียด ขณะปั่น เติมน้ำอยู่เสมอ

๒. นำน้ำฝรั่งที่ปั้นได้มาตั้งไฟ เติมเกลือและน้ำตาลให้ได้ความหวานตามต้องการ

๓. พอเดือดยกลง และทิ้งไว้ให้เย็น

๔. เทใส่แก้วน้ำแข็ง เสิร์ฟพร้อมอาหารว่าง

สรรพคุณทางยา

ช่วยป้องกันโรคลักปิดลักเปิดหรือโรคเลือดออกตามไรฟัน ลดสารพิษในร่างกายป้องกันไม่ให้ไขมันที่ผนังหลอดเลือด ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคแข็งตัว รวมทั้งช่วยลดการถ่ายท้องด้วย

การจัดสวนถาด

 เครื่องมือและอุปกรณ์

            

1. พลั่วเล็กๆ สำหรับปลูกต้นไม้ อาจดัดแปลงจากช้อนก็ได้

2. กรรไกรตัดกิ่งไม้ มีหลายขนาดตามความเหมาะสม

3. กรรไกรตัดแต่งก้านดอกไม้และใบไม้

4. กรรไกรตัดกระดาษ หรือแผ่นพลาสติก

5. มีดคมๆ หรือคัตเตอร์ ใช้ตัดแต่งต้นไม้

6. คีมตัดลวด หรือคีมปากจิ้งจก

7. ปากคีมสำหรับหยิบจับวัสดุตกแต่ง หรือต้นไม้เล็กๆ

8. ลวดขนาดต่างๆสำหรับดามต้นไม้ (ควรเป็นลวดที่หุ้มพลาสติก)

9. เทปพันก้าวดอกไม้ ( floral tape ) สีเขียวหรือน้ำตาล

10. แผ่นพลาสติกสีดำสำหรับบุรองภาชนะ(ใช้ถุงที่ค่อนข้างหนา)

11. เลื่อยมือเล็กๆ สำหรับเลื่อยตัดแต่งกิ่งไม้ ขอนไม้ ภาชนะสาน

12. ขวดฉีดน้ำ ไว้ฉีดล้างภาชนะและต้นไม้ให้สะอาด ใช้รดน้ำ

13. ของตกแต่ง เช่น รูปปั้น ตุ๊กตาเซรามิค

14. กาวใส กาวลาเท็กซ์ หรือ กาวแท่ง(ซึ่งต้องใช้กับปืนยิงกาว)

15. เครื่องปั๊มน้ำขนาดเล็ก สำหรับสวนที่มี น้ำพุ น้ำตก

16. แป้นหมุน สะดวกในการสำรวจมุมมองเวลาจัด ผ่อนแรงการยก

17. ภาชนะสำหรับจัด

     ภาชนะ ที่จะนำมาจัดมีให้เลือกมากมาย แต่ควรดูให้เหมาะกับชนิดของสวนถาด เช่น การจัดแบบแจกันดอกไม้ เลือกใช้ได้แทบทุกทรง ไม่ว่าจะทรงกลม ทรงยาว รางข้าวหมู กระเช้าสวน แจกันทรงต่างๆหากเป็นการจัดแบบทิวทัศน์ ก็ควรหากระถางหรือถาดแบบกว้างๆ เพื่อจัดเรื่องราวได้เด่นชัดขึ้น อาจเลือกแบบมีหูหิ้วเป็นกระเช้าก็ได้ เพื่อง่ายต่อการเคลื่อนย้ายภาชนะสำหรับจัดมีหลาบประเภทดังที่กล่าว และมีหลายขนาด ไม่ควรเลือกใหญ่มากจนยกย้ายลำบากหลังจากใส่ดินและปลูกต้นไม้แล้ว ที่จริงสวนถาดไม่มีขนาดจำกัด แต่ควรกำหนดสถานที่จัดวางไวแล้วลงมือจัดภาชนะที่จะนำมาจัดอาจไม่ต้องเสียเงินซื้อทุกชิ้น อาจดัดแปลงมาจากกระเช้าของขวัญเก่าๆ   โดยพ่นสีที่ชอบเสียใหม่ หรือทายาชักเงาให้ดูใหม่ และกันน้ำได้ กระถางซีเมนต์หรือหินขัดบางใบอาจมีผิวสัมผัสที่ไม่ชอบ ลองโบกปูนที่ผสมสีแล้วลงไปใหม่ หรือทาสีเป็นธรรมชาติทับ ฉาบผิวให้ดูหยาบๆ ไม่ต้องขัดหรือไล้จนเนียน อาจดูคล้ายภาชนะที่สกัดจากหินทราย อย่าผสมสีจนสดเกินไป เพราะจะแข่งกับสีสดของดอกไม้ใบไม้ การดัดแปลงภาชนะ อาจเพ้นท์ลวดลายต่างๆ   ลงไปให้สดใสแต่ควรเลือกกลุ่มพันธุ์ไม้ให้เหมาะมีสีไม่ขัดกัน ควรมีสีกลมกลืนกับภาชนะนอกจากนี้อาจยังคัดเลือกภาชนะเก่าๆ ที่จะทิ้งแล้วมาใช้เป็นการรีไซเคิลได้ เช่น กาน้ำ ถังสังกะสี อ่าง โลหะ หรือกะละมังพลาสติก อ่างล้างชาม เตาอั้งโล่เก่า ขวดน้ำอัดลมขนาดใหญ่หรือภาชนะพลาสติกอื่นๆพวกพลาสติกอาจนำมาตัดแต่งให้มีปากใหญ่เพียงพอสำหรับปลูกต้นไม้ เช่น ตัดขวดทางด้านข้างออก แล้วหาสิ่งอื่นๆมาทำฐานรับให้ขวดตั้งได้ นอกจากพ่นสีใหม่ อาจหาเชือกปอเถาวัลย์มาพันหรือติดกาว ทำให้ดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นบางทีภาชนะเหลือใช้พวกนี้อาจไม่ต้องตกแต่งเพิ่ม ปล่อยให้มีขอบผุพัง ผิวเป็นสนิมจับก็สวยไปอีกแบบ เพราะจะขัดกับความสดชื่นของต้นไม้ภาชนะบางใบอาจเจาะรูระบายน้ำได้ด้วยตัวเองตามความต้องการ ยกเว้นพวกแก้วและเซรามิก คงต้องดูแลอย่างละเอียดละออแทน พวกไม่มีรูระบายอาจลองด้วยเกล็ดถ่านชิ้นเล็กๆ   แต่ก็ระมัดระวังการใช้น้ำด้วย ใช้การฉีดสเปรย์น้ำ และอย่าวางสวนถาดนี้ไว้ที่ๆ มีแสงน้อยเกินไป น้ำจะระเหยได้ช้า

 แนวคิดการจัดสวนถาด

                 ความงามของสวนที่ธรรมชาติสร้างขึ้น หมายถึง ความงามของทิวทัศน์ตามธรรมชาติ เช่น ทิวทัศน์ของน้ำตกธรรมชาติ  ทิวทัศน์ของหุบเขาลำห้วยลึก ทิวทัศน์ของชายหาด ทิวทัศน์ของเกาะกลางทะเล ฯลฯ และยังหมายถึง ลักษณะ ความงามของการจัดองค์ประกอบสวนอีกด้วย เช่น ลักษณะของน้ำตกธารน้ำไหล กลุ่มพืชพรรณที่งอกงาม  ริมธารน้ำ ฯลฯ ลักษณะความงามของธรรมชาติ  นักจัดสวนต้องสังเกตและพิจารณาเพื่อต้องการลอกเลียนแบบการจัดสวนของ ธรรมชาติที่ใช้ในการจัดสวนถาด ภาพ ความงามของสวนที่ธรรมชาติสร้างขึ้น

                       

ภาพจากกิจกรรมแข่งทักษะมัธยมศึกษานครรีธรรมราช

              ความงามด้านสรีรศาสตร์ของพืชพรรณ และวัสดุอุปกรณ์การจัดสวนถาดจะถูกนำไป ใช้ในการจัดสวนถาด ผู้จัดสวนถาดต้องศึกษาค้นหาความงามด้านสรีรศาสตร์ของพืชพรรณ และวัสดุอุปกรณ์ ความงามด้านสรีรศาสตร์ของพืชพรรณ (physiology  of  plants) ที่นำมาใช้ในการจัดสวนถาด ได้แก่ความงามด้านรูปทรง สี  และผิว นักจัดสวนถาดศึกษาค้นหาความงามของด้านสรีรศาสตร์ของพืชจากนั้น จึงนำเอาความงามมาใช้จัดสวนถาด  วิธีการนำมาใช้ได้แก่  การจัดวาง พืชพรรณให้เห็นส่วนที่สวยงาม ความงามด้านรูปทรงของพืชพรรณ ได้แก่  ความคดโค้งของลำต้น ความอ่อนช้อยของกิ่งก้านและใบ รูปทรงแปลกและสะดุดตา รูปทรงกะทัดรัดเป็นต้นความงามด้านผิวของพืชพรรณ ได้แก่ ผิวของลำต้นกิ่งก้านและใบ ลักษณะผิวแบ่งออกเป็นผิวละเอียด ผิงปานกลางและผิวหยาบ การเลือก พืชพรรณจะเลือกเฉพาะผิวละเอียดหรือผิวปานกลางจะไม่ใช้ผิวหยาบ เพราะใบใหญ่เกินไป ไม่เหมาะที่จะใช้จัดสวนถาด

                   

ความงามด้านสรีรศาสตร์ของวัสดุอุปกรณ์  (physiology   of  materials)

         ความงามด้านรูปทรงของวัสดุอุปกรณ์ เช่น ความงามด้านรูปร่างทรวดทรงของหิน และรากไม้ ความงามด้านรูปทรงของหิน ได้แก่ ลักษณะเว้าแหว่งมีส่วนยื่นล้ำออกมาเหมือนหน้าผา มีลักษณะเป็นโพรง หรือถ้ำ  ฯลฯ ความงามค้านรูปทรงของรากไม้ตอไม้ ได้แก่ ลักษณะคดโค้งอ่อนช้อยลักษณะเป็นร่องน้ำ เป็นรู เป็นโพรง ฯลฯ

       

ภาพจากกิจกรรมแข่ขันทักษะมัธยมศึกษานครรีธรรมราช

             การจัดสวนถาดให้เกิดความสวยงาม ทำได้โดยการนำเอาความงามของพืชพรรณ และวัสดุอุปกรณ์ประกอบสวนมาประกอบเข้ากันอย่างมีศิลปะ การจัดสวนถาด จึงต้องนำความงามของศิลป์มาใช้ องค์ประกอบของศิลป์ ได้แก่ เส้น รูปทรง ที่ว่าง  สีและผิว ความงามของศิลป์ ได้แก่ จุดเด่น จุดสมดุล ช่วงจังหวะ ความกลมกลืน และความแตกต่าง หลักสำคัญอย่างหนึ่งของการจัดสวนถาด ได้แก่ การจัดให้เกิดองค์ประกอบของศิลป์และความงามของศิลป์ ในขณะการจัดสวนถาดต้องใช้เชาวน์และอารมณ์เข้ามาช่วยซึ่งจะช่วยให้เกิด ความสวยงามและมีชีวิตชีวา ผลงานการจัดสวนถาดที่ปรากฏจะแสดงให้เห็น ถึงเชาวน์อารมณ์ของผู้จัด การใช้เชาวน์ หมายถึงการใช้ปัญญาปฏิภาณไหวพริบ ให้ผู้จัดใช้ความรู้สึกนึกคิดของตนเอง และในขณะจัดสวนถาดผู้จัดต้องมีอารมณ์ดี ร่าเริงเบิกบาน ไร้กังวลใด ๆ และสนุกเพลิดเพลินอยู่กับการจัดสวนถาด จะช่วยให้ผลงานจัดสวนถาดเกิดความสวยงาม

 สรุปขั้นตอนการจัด

 

1. ภาชนะ รองด้วยพลาสติกถ้าไม่ต้องการให้น้ำซึมจากรูระบายน้ำ หรือภาชนะสาน ภาชนะจะต้องการรูระบายน้ำหรือไม่ขึ้นอยู่กับชนิดพันธุ์ไม้และสถานที่จัดวาง เพราะอาจซึมไหลเลอะเทอะ หรือไม่สะดวกในการยกย้ายไปรดน้ำ ภาชนะที่ค่อนข้างแน่นถี่ อาจไม่ต้องปูรองด้วยพลาสติก ถ้าใช้ปลูกพันธุ์ไม้ล้มลุก หรือไม้สวนครัวที่มีอายุการใช้งานไม่นาน ภาชนะคงยังไม่ทันผุพัง และไม้เหล่านี้ต้องการแสงจัด การระบายน้ำดี จึงไม่น่ามีปัญหาเรื่องการจัดวางและสกปรกเลอะเทอะ อาจรองก้นชั้นล่างสุดเกล็ดถ่านก็ได้

 

 

2. การใส่เครื่องปลูก ดินปลูกรองชั้นล่างสุดด้วยเกล็ดถ่านสำหรับต้นไม้บางประเภท แต่ถ้าใช้ขุยมะพร้าวเป็นเครื่องปลูก ดังที่แนะไว้ หรือกระถางค่อนข้างตื้นก็ไม่จำเป็น ต้นไม้ที่มีตุ้มรากใหญ่เกินไป ตัดแต่งออกได้บ้าง หรือขุดดินในจุดที่จะปลูกต้นไม้ออกบ้าง ถ้าต้นไม้มีขนาดเล็กและเตี้ย แต่ถ้าต้องการให้ดูสูง หนุนด้วยดินใต้ตุ้มราก คล้ายทำเนินดินรองรับ

 

         

 

3. ปลูกต้นไม้ตามจุดที่กำหนด หลังจากปลูกต้นไม้ตามตำแหน่งที่ต้องการแล้ว เติมดินปลูกหรือเครื่องปลูกจนเกือบเต็ม กดเบาๆ รอบโคนไม้ให้แน่นกันต้นเอนเอียงในภายหลัง รากจะกระทบกระเทือน

 

            

 

4. ทำเนินดิน ทางลาด หรือแอ่งน้ำ พูนดินทำเนินกดให้แน่น ขุดดินออกบ้างบริเวณที่จะทำแอ่งน้ำ บ่อน้ำ เนินทำได้ง่ายๆ โดยการตักดินใส่ถ้วยแล้วคว่ำลงตรงจุดที่ต้องการ เติมดินรอบๆ โคนเพื่อแต่งฐานให้เป็นธรรมชาติ และกดให้แน่นแอ่งน้ำอาจใช้ก้นถ้วยกดลงไปเป็นทรงบ่อ และยังเป็นการแต่งดินในตัว ตามขอบบ่ออาจแต่งด้วยกรวด หิน มอส ทำให้ดูเป็นธรรมชาติขึ้น

 

            

 

5. ตกแต่งผิวหน้าดินให้สวยงาม ก่อนจะโรยกรวดหรือวัสดุปิดผิวดินอื่นๆ อาจโรยทรายหยาบเสียชั้นหนึ่งก่อน จะกรองดินไม่ให้กระเด็นขึ้นมาเลอะเทอะหลังรดน้ำ แต่ถ้าจะใช้มอส ควรปลูกหรือปะวางติดผิวดินได้ทันที

 

 

6. ทำความสะอาดด้วยน้ำ ใช้สเปรย์ฉีดน้ำไล่เศษดินทรายออกจากผิวใบไม้ วัสดุประกอบ และภาชนะ

 

          

 

 การดูแลรักษาสวนถาด

 

1. กลุ่มไม้ที่ชอบแสงจัด ได้แก่ไม้ดอกล้มลุก พืชสวนครัวควรจัดวางไว้ในที่ได้รับแสงตลอดวันหรืออย่างน้อยครึ่งวัน ภาชนะมีรูระบายน้ำดี รดน้ำวันละ 1 ครั้ง หรือรอบเย็นอีกครั้ง ถ้าดอกหรือใบมีอาการสลดเหี่ยวเฉาอาจใส่ปุ๋ยเพิ่มเติม ควรเป็นปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยเคมีเล็กน้อย ปุ๋ยเคมีถ้ามากไปดินจะเค็ม ต้นไม่อาจเฉาตาย ควรตัดแต่งใบเหี่ยวเฉาแก่เหลือง รวมทั้งดอกโรยทิ้งบ่อยๆไม้น้ำ ไม้น้ำก็ชอบแสงจัด ไม่งั้นจะไม่ผลิดอก ใบก็อาจเน่า ควรเติมน้ำให้เพียงพอเสมอ กำจัดหอยหรือแมลงเสมอ ช้อนตะไคร่น้ำหรือสิ่งสกปรกออก ดูแลน้ำให้ใสเสมอ ถ้าไม่มีปั้มน้ำพุ น้ำตก ควรโรยผิวดินปลูก(ดินเหนียว) ด้วยทรายหยาบ ตกแต่งด้วยกรวดหรือวางหินประดับ แต่ถ้าน้ำค่อนข้างนิ่ง เพราะไม่น้ำพุ น้ำตก อาจเกิดตะไคร้ตามผิวดิน กรวด หรือภาชนะภายใน ต้องหมั่นเก็บออกมาขัดหรือถ่ายน้ำเพื่อขัดภาชนะให้สะอาด

 

2. กลุ่มไม้อวบน้ำ พวกแคตตัส ซัคคิวเลนท์ และไม้ที่มีต้นใบอวบหนา ไม่ชอบน้ำขัง จึงต้องปลูกในภาชนะที่มีรูระบาย ดินโปร่งซุย ชอบแสงแดด แต่ไม่ควรจัด หรือวางในที่ได้รับแสงไม่ตลอดทั้งวันควรหลีกเลี่ยงแสงจัดยามเที่ยง บางชนิดจะไหม้ อาจวางไว้ริมหน้าต่างในบ้านได้ แต่ต้องหมั่นหมุนให้รับแสงทั่วๆกัน ไม่งั้นต้นจะเอน ยืด และเอียงไปทางเดียวกัน รดน้ำหรือฉีดน้ำ ทุกๆ 2-3 วันต่อครั้ง หรืออาจเป็น 5 วันก็ได้แล้วแต่ความเข้มอ่อนของแสงที่ได้รับ สังเกตุจากผิวหน้าดินปลูก และการเติบโตที่ผิดปกติของต้นไม้

 

3. กลุ่มไม้ที่ชอบแสงร่ำไร ไม้กลุ่มนี้ชอบความชุ่มชื้นและแสงไม่จัดนัก อาจตั้งไว้ในบ้านที่มีแสงส่องถึงจากหน้าต่าง และหมั่นหมุนกระถางหรือถาดให้รับแสงทั่วๆ กัน ไม่งั้นต้นจะเอียงและยืด ภาชนะจะมีรูระบายหรือไม่ รดน้ำวันละครั้งก็เพียงพอควรวางไว้ในมุมที่ได้รับแสงอ่อนๆ โดยเฉพาะช่วงเช้าให้ปุ๋ยพวกปลดปล่อยช้า หรือปุ๋ยน้ำฉีดทางใบการดูแลสวนถาด ไม่ว่าต้นไม้ชนิดใด ก็คือ การให้น้ำ แสง และอาหารปุ๋ยเพียงพอไม่มากน้อยเกินไปตัดแต่งดอกใบที่แก่โรยหรือแมลงกัดกิน ทิ้งเสีย พยายามใช้วิธีธรรมชาติหลีกเลี่ยงสารเคมี